loading

Изберете дизел Opel ако ви се важни:

  • Ниска потрошувачка на гориво, особено при возење надвор од градот
  • Ниско издувување СО2, кое може да се спореди со хибридни мотори
  • Висока издржливост на моторот, која овозможува интензивна употреба
  • Висок вртежен момент: неопходен кога возите со тежок товар
  • Вкупни трошоци за одржување кои можат да се споредат со другите типови мотори
Оди на почеток