loading

OPEL FLEXCARE ЗА ПРИВАТНИ КОРИСНИЦИ
ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ЗЗАШТИТА ЗА НОВИ ВОЗИЛАКОМПОНЕНТИ OPEL FLEXCARE
Бидете подготвени. Уживајте во решенијата на Opel FlexCare што ги покриваат следниве елементи:

opel,flexcare
АСИСТЕНЦИЈА OPEL

 • Гаранција за 24-часовна мобилност
 • Влечење до официјален сервисен центар на Opel ако проблемот не може веднаш да се реши
 • Заменски автомобил, доколку е потребно
 • Сместување во хотел
 • Задолжителен транспорт до дома

opel,flexcare
ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА OPEL

 • Ја продолжува стандардната гаранција на производителот од 2 на до дополнителни 3 години
 • Ги покрива сите трошоци во иднина под истите услови

opel,flexcare
ПРОВЕРКА НА СЕРВИС OPEL

 • Сите делови и течности користени при сервис
 • Работна рака како што е специфицирано во сервисниот план
 • Проверка на заштитата од корозија

opel,flexcare
ПОПРАВКА НА ПОТРОШНИ И РАСИПАНИ ДЕЛОВИ OPEL

 • Овозможува бесплатна замена на деловите склони кон расипување


ПАКЕТИ OPEL FLEXCARE
Бидете флексибилни. Одредете го нивото на покривање и комбинацијата на сервисните елементи според вашите потреби!

 

1 / 3
Opel, Flexcare
2 / 3
Opel, Flexcare
3 / 3
Opel, Flexcare

 

     

 

Оди на почеток