loading

OPEL FLEXCARE ЗА ВОЗЕН ПАРК
ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ЗАШТИТА ЗА НОВИ ВОЗИЛА


КОМПОНЕНТИ OPEL FLEXCARE
Opel FlexCare го одржува вашиот возен парк на патот со трошоци во рамките на буџетот благодарение на пакетите направени по ваша мерка.

opel,flexcare
АСИСТЕНЦИЈА OPEL

 • Гаранција за 24-часовна мобилност
 • Влечење до официјален сервисен центар на Opel ако проблемот не може веднаш да се реши
 • Заменски автомобил, доколку е потребно
 • Сместување во хотел
 • Задолжителен транспорт до дома

opel,flexcare
ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА OPEL

 • Ја продолжува стандардната гаранција на производителот од 2 на до дополнителни 3 години
 • Ги покрива сите трошоци во иднина под истите услови

opel,flexcare
ПРОВЕРКА НА СЕРВИС OPEL

 • Сите делови и течности користени при сервис
 • Работна рака како што е специфицирано во сервисниот план
 • Проверка на заштитата од корозија

opel,flexcare
ПОПРАВКА НА ПОТРОШНИ И РАСИПАНИ ДЕЛОВИ OPEL

 • Овозможува бесплатна замена на деловите склони кон расипување


ПАКЕТИ OPEL FLEXCARE
Бидете флексибилни. Одредете го нивото на покривање и комбинацијата на сервисните елементи според вашите потреби!

 

1 / 3
Opel, Flexcare
2 / 3
Opel, Flexcare
3 / 3
Opel, Flexcare

 

     

 

Оди на почеток