loading
 • НАДВОРЕШНОСТ
 • ВНАТРЕШНОСТ
 • МОТОРИ
 • ПОТРОШУВАЧКА И ИЗДУВУВАЊЕ
 • ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ
 • ЗАДНА ДВОЈНА СУСПЕНЗИЈА
 • ESP® И ПОМОШ ПРИ ТРГНУВАЊЕ НА НАГОРНИНА
 • ПРОСТОР ЗА ТОВАРЕЊЕ
 • ПРИСТАП ДО ПРОСТОРОТ ЗА ТОВАРЕЊЕ
 • СЕДИШТЕ СО ПРЕКЛОПУВАЊЕ И ВАДЕЊЕ
 • ЗАДЕН ОТВОР НА ПОКРИВОТ
 • ИНФОЗАБАВА
 • КЛИМАТИЗАЦИЈА
 • СЕДИШТА
 • СТАНДАРДНА ОПРЕМА ЗА ВОЗАЧОТ

Сликата може да прикажува додатна опрема.


Opel ќе ги вложи сите разумни напори да обезбеди содржините на оваа локација да бидат точни и ажурирани, меѓутоа не прифаќа одговорност за какви било тужби или загуби настанати како резултат на потпирање врз содржините од оваа локација. Некои информации на оваа локација можеби нема да бидат точни поради измени на производите направени откако оваа локација е активирана. Некои опишани или прикажани делови од опремата можат да бидат достапни само во одредени земји или со дополнителна доплата. Opel го задржува правото да ги смени спецификациите на производот во било кое време. За тековните спецификации на производот во Вашата земја обратете се до Вашиот Opel дилер.

Оди на почеток